Współzawodnictwo

Jak to działa?

Współzawodnictwo u nas w drużynie ma dwie gałązki:
1. Indywidualne 
2. Zastępowe

Zasady:
1. Każdy indywidualnie zbiera punkty za niżej wymienione rzeczy. 
2. Punkty każdego członka zastępu składają się na punktację całego zastępu.
3. Pod koniec roku punkty zastępów są sumowane i dzielone przez ilość członków zastępu. 
4. Zastęp z największą liczbą punktów wygrywa super nagrody :)
5. Harcerz z największą liczbą punktów również wygrywa super nagrody :)
6. Punkty są wyczytywane na każdym apelu który jest na zbiórce. O wgląd do swojej punktacji oraz punktacji swojego zastępu harcerz może poprosić Przyboczną.


PUNKTY BĘDĄ PRZYZNAWANE ZA:

- MUNDUR 
- 5 punktów - Mam cały kompletny!
- Za brak każdej części munduru (np. beret, pas) od 5 pkt. odejmujemy po 1 pkt. za jedną rzecz
- Brak munduru - 0 pkt

- OBECNOŚĆ

ZBIÓRKI
- 3 ptk obecność na zbiórce bez spóźnienia
- 1 ptk za obecność ze spóźnienieniem

INNE WYJŚCIA
      - 5 ptk

- STOPNIE 
- 50 PKT

- SPRAWNOŚCI 
- 10 PKT

- PROJEKTY
- Przy podsumowaniu projektu harcerze przyznają sobie sami punkty, biorąc pod uwagę swoje zaangażowanie i wykonanie powierzonych zadać oraz zarys całego projektu. Rada drużyny zatwierdza bądź nie (podając sensowne argumenty) punkty za projekt zaproponowane przez grupę. 

- ZAANGAŻOWANIE
- Przyznawane są harcerzom na radzie drużyny, bądź na podsumowanie danego wydarzenia przez Radę Drużyny.

- od 5 do 20 pkt.

- USTALENIE TRADYCJI ZASTĘPÓW, NAZW I WIDOCZNA PRACA ZASTĘPAMI
- Przyznaje rada drużyny na koniec roku szkolnego. Maksymalnie może być to 100 pkt

- PUNKTY UJEMNE ZA ZACHOWANIE JAK "SZYMPANS"(PRZESZKADZANIE W ZBIÓRCE)
- Przyznaje rada drużyny od 5 do 20 minusowych punktów
                                                                 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz