Składki

Od 1 stycznia 2014 składka członkowska, obowiązująca każdego członka Związku Harcerstwa Polskiego, wynosi 12 zł kwartalnie. 
Należy ją wpłacić w terminie do 10 dnia ostatniego miesiąca kwartału:
I kwartał 10 marca,
II kwartał 10 czerwca,
III kwartał 10 września,
IV kwartał 10 grudnia

Istnieje również możliwość zapłacenia za cały rok z góry (48 zł).
W Hufcu Warszawa-Ursynów obowiązuje także składka programowa, wynosząca 30 zł rocznie.
Termin wpłaty składki programowej to 28 lutego 2016.
Wpłat dokonujemy na konto Hufca ZHP Warszawa-Ursynów:
Bank PEKAO SA
 19 1240 1037 1111 0010 6288 2788 (NOWE KONTO!)
Hufiec ZHP Warszawa Ursynów
Adres : 02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 27/29
W tytule: imię i nazwisko - 234 WDSH "FENIKS"  - np.: składka członkowska 2016 (I kwartał)
W przypadku płacenia składki członkowskiej i programowej jednym przelewem, prosimy o dokładne wyszczególnienie, czego dotyczy przelew.

Nie opłacenie składki członkowskiej skutkuje brakiem ubezpieczenia dziecka podczas zbiórek oraz skreśleniem z listy członków ZHP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz