poniedziałek, 22 lutego 2016

PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%!

Jak Przekazać 1% na Nasz Szczep?
KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego
Chorągiew Stołeczna ZHP (czyli też Nasza drużyna) znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.
Numer KRS to 0000268913
Cel szczegółowy: Ursynów + 234
KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT
Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000268913.
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego.
Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje.Przeznaczona jest na to specjalna rubryka "Informacje uzupełniające" (poz. 125, 129 – PIT-28, poz. 308, 312 – PIT-36, poz. 94, 98 – PIT-36L, poz. 131, 135 – PIT-37, poz. 57, 61 – PIT-38) i tam właśnie należy podać: Ursynów + 234.
KROK 3. US przekazuje pieniądze dla ZHP
Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.
Dziękujemy wszystkim, którzy przekażą 1% na Nasz Szczep! :)